(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم

۳ کارگر حدودا ۳۰ تا ۵۰ ساله هم که مشغول امور عمرانی بودند، دچار مصدومیت شدند. عکس‌ها: آتش‌نشانی

۳ کارگر حدودا ۳۰ تا ۵۰ ساله هم که مشغول امور عمرانی بودند، دچار مصدومیت شدند. عکس‌ها: آتش‌نشانی

روز گذشته یک دستگاه رنو ساندرو با دو سرنشین، حین تردد در آزادراه تهران-قم (مسیر جنوب به شمال) از مسیر اصلی خارج شد و به شدت با بلوک های سیمانی وسط مسیر برخورد کرد و پس از برخورد با قسمت عقب یک جرثقیل که در حال انجام امور عمرانی بود دو سرنشین آن (آقا و خانم حدودا 30 ساله) جان باختند. 3 کارگر حدودا 30 تا 50 ساله هم که مشغول امور عمرانی بودند، دچار مصدومیت شدند. عکس‌ها: آتش‌نشانی

(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم(تصاویر) تصادف شدید ساندرو و مرگ زوج جوان در آزادراه تهران-قم