تاجر چوب، چوبه دار را ۶۵ میلیون تومان خرید

با توجه به اعترافات متهم به جنایت و اظهارات تنها شاهد حادثه، شهرام در دادگاه به قصاص محکوم شد. از آنجایی که ۸ نفر از بازماندگان مقتول نیز خواهان قصاص بودند، شهرام برای اجرای حکم در زندان رجایی شهر ماند. اما با گذشت زمان و تلاش خانواده شهرام؛ سه نفر از اولیای دم رضایت دادند، اما عامل جنایت همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام باقی ماند تا اینکه با گذشت زمان ۵ نفر دیگر از بازماندگان مقتول نیز از قصاص قاتل گذشت کردند و سرانجام شهرام با پرداخت ۶۵ میلیون تومان از اعدام رهایی یافت

با توجه به اعترافات متهم به جنایت و اظهارات تنها شاهد حادثه، شهرام در دادگاه به قصاص محکوم شد. از آنجایی که ۸ نفر از بازماندگان مقتول نیز خواهان قصاص بودند، شهرام برای اجرای حکم در زندان رجایی شهر ماند. اما با گذشت زمان و تلاش خانواده شهرام؛ سه نفر از اولیای دم رضایت دادند، اما عامل جنایت همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام باقی ماند تا اینکه با گذشت زمان ۵ نفر دیگر از بازماندگان مقتول نیز از قصاص قاتل گذشت کردند و سرانجام شهرام با پرداخت ۶۵ میلیون تومان از اعدام رهایی یافت

صبح روز سوم مرداد ۸۷ مردی هراسان با مأموران کلانتری ۱۶۱ ابوذر تماس گرفت و از جنایتی هولناک خبر داد. در پی این تماس بازپرس کشیک جنایی دادسرای تهران با حضور در محل حادثه با جسد مرد میانسالی روبه‌رو شد و مرد دیگری را دید که مجروح شده است.

به گزارش ایران، این جنایت در شرکت تجاری مقتول رخ داده بود و دفاتر روی میز نشان می‌داد قربانی به همراه دو مرد دیگر در حال بررسی حساب‌ها بوده‌اند که درگیری بین آن‌ها رخ داده و صاحب شرکت به‌نام خسرو با ضربه چاقو به قتل رسیده است.

کارآگاهان جنایی در بیمارستان به سراغ مرد مجروح به نام «حجت» رفتند و او گفت: خسرو از دوستانم بود. ساعت حدود ۷ شب بود که یک تاجر چوب به نام شهرام برای انجام کار‌های مالی‌شان به دفتر آمد. به شهرام گفتم که خسرو در شرکت نیست. اما شهرام گفت: منتظر می‌ماند، یک ساعت و نیم بعد خسرو وارد شرکت شد و بین آن‌ها اختلاف مالی پیش آمد. شهرام هم در یک لحظه عصبانی شد و چاقویی را که لبه میز آشپزخانه بود برداشت و به خسرو حمله کرد. من برای جلوگیری از این درگیری به سمت آن‌ها رفتم، اما شهرام مرا هم زخمی کرد و پا به فرار گذاشت در حالی که جسد خونین خسرو بر زمین افتاده بود.

دستگیری ۲۴ ساعت بعد
مأموران ۲۴ ساعت پس از قتل، شهرام را در خانه‌اش دستگیر کردند. این مرد ۴۸ ساله در بازجویی گفت: من تاجر چوب هستم و خسرو «مقتول» که در کار ساخت و ساز بود به من پیشنهاد داد با او در کار مشارکت داشته باشیم و من هم مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بابت شرکت در کار به او پرداختم. آن روز داشتیم به حساب و کتاب‌مان می‌رسیدیم که خسرو منکر طلب ۵۰۰ میلیون تومانی من شد و گفت: ۲۰۰ میلیون تومان به من بدهکار است که من هم عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم که منجر به قتل او شد.

با توجه به اعترافات متهم به جنایت و اظهارات تنها شاهد حادثه، شهرام در دادگاه به قصاص محکوم شد. از آنجایی که ۸ نفر از بازماندگان مقتول نیز خواهان قصاص بودند، شهرام برای اجرای حکم در زندان رجایی شهر ماند. اما با گذشت زمان و تلاش خانواده شهرام؛ سه نفر از اولیای دم رضایت دادند، اما عامل جنایت همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام باقی ماند تا اینکه با گذشت زمان ۵ نفر دیگر از بازماندگان مقتول نیز از قصاص قاتل گذشت کردند و سرانجام شهرام با پرداخت ۶۵ میلیون تومان از اعدام رهایی یافت. او برای محاکمه از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری تهران رفت و به ۶ سال حبس محکوم شد. اما از آنجایی که این مرد میانسال ۶ سال حبس کشیده بود، از زندان آزاد شد.