آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد

آتشفشان کیلاویا در هاوایی یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان است که بیش از یک ماه قبل شروع به فوران کرده و تاکنون ۱۲۰ خانه را نابود کرده است.

خبرآنلاین: آتشفشان کیلاویا در هاوایی یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان است که بیش از یک ماه قبل شروع به فوران کرده و تاکنون ۱۲۰ خانه را نابود کرده است.

آتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کردآتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کردآتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کردآتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کردآتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کردآتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کردآتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کردآتشفشانی که ۱۲۰ خانه را نابود کرد