نامه عجیب نماینده خمینی‌شهر؛ چرا خبر تجاوز را اعلام کردید؟

ابطحی نماینده خمینی‌شهر به جای پیگیری تجاوز به دختربچه افغانستانی خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی به دلیل اعلام خبر حادثه شد.

نامه عجیب نماینده خمینی‌شهر؛ چرا خبر تجاوز را اعلام کردید؟
گزارش مشکل
خمینی شهرابطحی