غرق شدن یک جوان در رودخانه سیمره

جوان اهل شهرستان سیروان در ایلام در رودخانه سیمره غرق شد.

خبرگزاری مهر: جوان اهل شهرستان سیروان در ایلام در رودخانه سیمره غرق شد.

علت غرق شدن و فوت این جوان نا آشنا بودن به فنون شنا است و جسد وی با تلاش غواصان پیدا شد.