جهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردند

فوران آتشفشان کیلاویا در هاوایی در حالی ادامه دارد که ساکنان برخی مناطق در میان گدازه‌های آتشفشانی گرفتار شده‌اند و راه فرارشان مسدود شده است.

خبرآنلاین: فوران آتشفشان کیلاویا در هاوایی در حالی ادامه دارد که ساکنان برخی مناطق در میان گدازه‌های آتشفشانی گرفتار شده‌اند و راه فرارشان مسدود شده است.

جهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردندجهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردندجهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردندجهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردندجهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردندجهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردندجهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردندجهنمی که گدازه‌های آتشفشان درست کردند