توقیف موتورسیکلت‌ها در دریاچه گهر

مسئول منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه از توقیف موتورسیکلت‌هایی که در مسیر دریاچه گهر تردد کنند، خبر داد.

خسرو بهلولی گفت: به‌طورجدی با راکبان موتورسیکلت که با تخلف از مقررات قصد تردد در مسیر دریاچه گهر را داشته باشند برخورد شده و موتورسیکلت‌های آنها توقیف‌شده و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی افزود: تردد بی‌ضابطه موتورسیکلت در مسیر گهر علاوه بر تخریب محیط‌زیست سبب ایجاد مزاحمت برای گردشگران نیز می‌شود.

این مسئول با قدردانی از مسئولان قضایی شهرستان گفت: خوشبختانه دادستان و مسئولان قضایی شهرستان دورود توجه خاص و ویژه‌ای به محیط‌زیست و برقراری نظم در دریاچه گهر و حفاظت از منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه دارند و این نقطه قوتی برای حفاظت از محیط‌زیست این منطقه است.

به گزارش ایسنا، بهلولی از همه گردشگران تقاضا کرد نسبت به رعایت مواردی که برای حفظ محیط‌زیست اشترانکوه و دریاچه گهر اعلام می‌شود اهتمام داشته و محیط‌بانان را در اجرای این وظیفه مهم یاری رسانده و به‌خصوص از تردد غیرمجاز با موتورسیکلت در مسیر دریاچه گهر خودداری کنند.