زنده سوختن جوان بجنوردی براثر برق گرفتگی

وی افزود: به محض برق‌گرفتگی این جوان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما به علت سوختگی شدید ناشی از برق گرفتگی، فوت شد.

وی افزود: به محض برق‌گرفتگی این جوان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما به علت سوختگی شدید ناشی از برق گرفتگی، فوت شد.

زنده سوختن جوان بجنوردی براثر برق گرفتگی

حادثه برق گرفتگی در مرکز استان خراسان شمالی سبب مرگ جوان بجنوردی شد.

به گزارش ایلنا، تقی دولت آبادی گفت: این حادثه در محل میدان شهربازی و داخل کانکس اتفاق افتاده است.

وی افزود: به محض برق‌گرفتگی این جوان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما به علت سوختگی شدید ناشی از برق گرفتگی، فوت شد.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: مسلما رعایت نکردن نکات ایمنی خطر برق گرفتگی را به دنبال خواهد داشت و همچنین احتمال برق گرفتگی در روزهای بارانی به علت تجمع آب اطراف کانکس ها بیشتر می شود.