آغاز طرح ساماندهی شکارچیان

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان از آغاز طرح ساماندهی شکارچیان خبر داد.

نبی‌اله قائدرحمتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از این پس در راستای صدور پروانه‌های شکار و صید متقاضیان باید در سامانه صدور مجوزهای زیست‌محیطی ثبت‌نام کنند.

وی اضافه کرد: این کار در راستای ساماندهی شکارچیان و ثبت اسلحه آنان است و بدون ثبت‌نام در این سامانه پروانه شکار و صیدی صادر نمی‌شود.

قائدرحمتی ادامه داد: در این سیستم به صورت جامع تمام اطلاعات شکارچیان ثبت شده و در تمام نقاط کشور قابل دسترسی هستند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: همچنین تخلفات آنان ثبت شده و دیگر نمی‌توانند در استانی دیگر تقاضای پروانه شکار بدهند.

وی بیان کرد: متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست کشور به آدرس www.eservice.deo.ir اقدام کنند.

قائدرحمتی افزود: این روش می‌تواند در کاهش تخلفات زیست‌محیطی موثر باشد.