مرگ زن 20 ساله در اراک بر اثر سقوط هنگام تنظیم آنتن

سرهنگ شهرام امیریان، دراین باره گفت: زن 20 ساله اراکی با سقوط ناگهانی از پشت بام در هنگام تنظیم آنتن تلویزیون جان خود را از دست داد.

سرهنگ شهرام امیریان، دراین باره گفت: زن 20 ساله اراکی با سقوط ناگهانی از پشت بام در هنگام تنظیم آنتن تلویزیون جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس شهرستان اراک از مرگ زن 20 ساله در اراک بر اثر سقوط هنگام تنظیم آنتن خبرداد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ شهرام امیریان، دراین باره گفت: زن 20 ساله اراکی با سقوط ناگهانی از پشت بام در هنگام تنظیم آنتن تلویزیون جان خود را از دست داد.