(تصاویر) شکسته شدن درختان در پی توفان تهران

طبق اعلام هواشناسی استان تهران، توفانی از سمت فرودگاه امام خمینی(ره)به سمت غرب تهران حرکت کرد که در پی آن خساراتی به درختان وارد شد.

طبق اعلام هواشناسی استان تهران، توفانی از سمت فرودگاه امام خمینی(ره)به سمت غرب تهران حرکت کرد که در پی آن خساراتی به درختان وارد شد.

طبق اعلام هواشناسی استان تهران، توفانی با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت از سمت فرودگاه امام خمینی(ره)به سمت غرب تهران چهارشنبه ۹ خرداد حرکت کرد که در پی آن خساراتی به درختان وارد شد و در نهایت با بارش باران به پایان رسید.

عکاس: فرزاد خبوشانی/ایسنا