سقوط مرگبار پسر جوان از پل مشهد

با حضور در محل مشخص شد این جوان به دلیل شدت جراحات جان باخته و به گفته شاهد عینی این فرد ابتدا از روی پل هاشمیه سقوط کرده و پس از آن سانحه رانندگی رخ داده بود.

با حضور در محل مشخص شد این جوان به دلیل شدت جراحات جان باخته و به گفته شاهد عینی این فرد ابتدا از روی پل هاشمیه سقوط کرده و پس از آن سانحه رانندگی رخ داده بود.

پسر جوانی در پی سقوط از پل و برخورد با خودرو سواری در بلوار هاشمیه مشهد جان باخت.

ایرنا نوشت: شهرام طاهرزاده رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : بامداد امروز حادثه برخورد خودرو با فردی در زیر پل هاشمیه اعلام شد.

وی بیان کرد: با حضور در محل مشخص شد این جوان به دلیل شدت جراحات جان باخته و به گفته شاهد عینی این فرد ابتدا از روی پل هاشمیه سقوط کرده و پس از آن سانحه رانندگی رخ داده بود.

طاهرزاده ادامه داد: اقدامات درمانی برای نجات این فرد موثر واقع نشد ولی به دلیل آرامش بخشی فضای موجود، جسد با هماهنگی عوامل انتظامی به بیمارستان فارابی منتقل شد.