آتش سوزی مهیب در دومین پارک بزرگ تفریحی اروپا +عکس

آتش سوزی مهیب در بزرگترین پارک و مجموعه تفریحی آلمان موسوم به اروپا پارک منجر به مصدوم شدن هفت مامور آتش نشان شد.

حدود 200 مامور آتش نشان برای مقابله با شعله های آتش به این پارک که دومین پارک بزرگ تفریحی اروپا و در جنوب غربی آلمان است، اعزام شدند.

هفت مامور آتش نشان در جریان عملیات اطفای حریق مصدوم شدند، اما پس از مداوای پزشکی، بیمارستان را ترک کردند. آتش سوزی پس از چند ساعت فعالیت ماموران آتش نشان مهار شد.

بیش از 25 هزار بازدید کننده به هنگام شروع آتش سوزی در پارک بودند. آتش سوزی از یک انبار شروع شد و سپس به بخش های اطراف سرایت کرد.

این پارک پس از پایان عملیات اطفای حریق، به روی بازدید کنندگان گشوده شد.

منبع: ایرنا