زن جوان خائن نبود اما تاوان سختی داد/عکس

مرد شکاک که از بیماری روحی روانی رنج می برد همسر خود را مورد آزار و اذیت قرار داد و او را تا پای مرگ کشاند.

مرد جوانی در لندن به دلیل حسادت و شکاک بودن دوست دختر خود را مورد آزار و اذیت قرار داد و او را تا پای مرگ کشاند.

جیمز دیوید لیوهلین 27 ساله به جرم Crime ضرب و شتم دوست دختر خود به 8 سال زندان Prison محکوم شد.

زن جوان خائن نبود اما تاوان سختی داد/عکس

او در اعترافاتش گفت: من همیشه به کتی شک داشتم و رفتار هایم دست خودم نبود و شاید گاهی اوقات عین دیوانه ها به او زل می زدم و فکر می کردم او در ذهنش به مرد دیگری فکر می کند و من برای او کم هستم همین افکار باعث شده بود که من با او دعوا کنم و آزارش بدهم. این اواخر که رابطه مان سرد شده بود و کم توجهی از جانب کتی احساس می کردم ، فکر می کردم او به من خیانت Cheat کرده و می خواهد من را ترک کند.

من روز حادثه Incident کیف و گوشی اش را گشتم تا سرنخی برای خیانتش پیدا کنم که همین باعث دعوای بین مان شد.

من دست خودم نبود و مثل جانی ها به جان کتی افتادم و موهایش را گرفتم و سرش را به پله ها کوباندم و بخاطر مشت و لگد که به صورت و بدن او زدم باعث شکستن دندان ها و آسیب جدی چشم و بینی اش شد.

وقتی بحث را شروع کردیم کتی خیلی جیغ و گریه کرد و سعی کرد من را متقاعد کند اما من متوجه نبودم و همش صحنه خیانت او یا شاید خیلی چیزای بدتری که اتفاق افتاده و من بی خبر هستم تو ذهنم می آمد و باعث شده بود که من وقتی به خودم آمدم که کتی بی حال روی زمین افتاده بود و بدن و صورت او از شدت کبودی سیاه و آبی شده بود.

کتی در بیمارستان گفت : من بی گناهم و تا حالا به جیمز خیانت نکردم اما او از اول هم شکاک بود با حرف و کارهایش من را آزار می داد و رابطه سردی بینمان به وجود آورده بود که فکر می کرد مقصر منم.

من از شب دعوا تا الان از خوابیدن و تنها ماندن می ترسم و گاهی اوقات احساس می کنم او تو اتاق من هست قصد کشتن Killing من را دارد و از پلیس Police و دادگاه تقاضا دارم او را محکوم و مجازات کنند چون بخاطر شکاک بودن و توهم زدن جیمز من به این روز افتاده ام.

رکنا