عشق مرگبار زن استرالیایی به مرد امریکایی!

ماریا الویرا پینتو مدتی قبل در فضای مجازی با مردی امریکایی آشنا شد و خیلی زود این آشنایی به عشقی آتشین تبدیل شد. مدتی بعد مرد عاشق پیشه از او خواست برای ملاقات با یکدیگر به مالزی بیاید اما قبل از سفر بسته‌ای را که حاوی مقداری لباس است از یکی از بستگانش تحویل گرفته و برایش به مالزی ببرد.

«ماریا الویرا پینتو» مدتی قبل در فضای مجازی با مردی امریکایی آشنا شد و خیلی زود این آشنایی به عشقی آتشین تبدیل شد. مدتی بعد مرد عاشق پیشه از او خواست برای ملاقات با یکدیگر به مالزی بیاید اما قبل از سفر بسته‌ای را که حاوی مقداری لباس است از یکی از بستگانش تحویل گرفته و برایش به مالزی ببرد.

مرد امریکایی با فریب زن 54 ساله استرالیایی از او خواست بسته‌ای را برایش به مالزی بیاورد اما وقتی مأموران فرودگاه به بسته مشکوک شدند یک و نیم کیلو ماده مخدر در آن کشف کردند.

به‌گزارش ایران به نقل از دیلی میل، «ماریا الویرا پینتو» مدتی قبل در فضای مجازی با مردی امریکایی آشنا شد و خیلی زود این آشنایی به عشقی آتشین تبدیل شد. مدتی بعد مرد عاشق پیشه از او خواست برای ملاقات با یکدیگر به مالزی بیاید اما قبل از سفر بسته‌ای را که حاوی مقداری لباس است از یکی از بستگانش تحویل گرفته و برایش به مالزی ببرد.

این زن میانسال نیز به خاطر اعتمادی که به مرد امریکایی داشت بسته را باز نکرده و با خود به مالزی برد اما در فرودگاه به اتهام حمل یک و نیم کیلو ماده مخدر دستگیر شد.

این زن پس از دستگیری ادعا کرده است که هرگز از محتویات بسته خبر نداشته و او قربانی کلاهبرداری یک عاشق جعلی اینترنتی شده است. با وجود این قاضی مالزیایی اظهارات وی را نپذیرفته و او را به اعدام محکوم کرده‌ است.

پرونده این زن استرالیایی اکنون از سوی وزارت خارجه استرالیا در حال پیگیری است و مسئولان و موکل متهم درخواست تجدیدنظر به رأی صادره را داده‌اند و امیدوارند بتوانند روند پرونده را تغییر دهند.