میانرود خوزستان لرزید

تهران-ایرنا- زلزله ای به بزرگی 4.1 ریشتر میانرود خوزستان را لرزاند.

تهران-ایرنا- زلزله ای به بزرگی 4.1 ریشتر میانرود خوزستان را لرزاند.

به گزارش ایرنا از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله 4.1 ریشتری یکشنبه، 6 خرداد 1397 در ساعت 06:09:05 رخ داد. موقعیت مرکز زلزله 32.26 شمالی و 48.42 شرقی و در عمق 25 کیلومتری زمین گزارش شده است.
این زلزله در حد فاصل 4 کیلومتری میانرود، 13 کیلومتری چغامیش و 14 کیلومتری دزفول استان خوزستان رخ داد.