تجاوز به پسربچه ٧ ساله توسط ٣ کارگر نوجوان

٣ پسر نوجوان با کشاندن پسربچه ٧ساله به یک ساختمان نیمه‌کاره، او را به طرز وحشتناکی مورد آزار و اذیت قرار دادند. این پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران درحال رسیدگی است و متهمان پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

روزنامه شهروند نوشت: ٣ پسر نوجوان با کشاندن پسربچه ٧ساله به یک ساختمان نیمه‌کاره، او را به طرز وحشتناکی مورد آزار و اذیت قرار دادند. این پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران درحال رسیدگی است و متهمان پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

یکشنبه ٣٠ اردیبهشت‌ماه امسال بود که این پرونده پیش‌روی قاضی دادگاه کیفری استان تهران پایتخت قرار گرفت. آن روز خانواده‌ای با حضور در دادگاه کیفری یک استان تهران ماجرای گرفتارشدن پسر خردسال‌شان در دام ٣پسر افغان را روایت کردند. پدر و مادر این پسر ٧ساله در تحقیقات به قاضی گفتند: «پسرمان برای رفتن به خانه یکی از بستگانش از خانه خارج شد، اما در میان راه پسرنوجوانی جلوی راه وی را گرفته و پس از فریبکاری او را به داخل ساختمان نیمه‌کاره کشانده است. پسرم بعد از واردشدن به این ساختمان نیمه‌کاره، با دو افغان دیگر روبه‌رو شده و آنها پسرمان را مورد آزار و اذیت قرار دادند.»

با اعلام این شکایت و با دستور قاضی دادگاه موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. در ادامه مشخص شد که پسران نوجوان پس از آزار و اذیت این پسربچه او را با تهدید رها کرده‌اند. بنابراین تیمی از ماموران پلیس پایتخت با شناسایی ساختمان نیمه‌کاره در منطقه تهرانپارس، آن‌جا را محاصره کرده و ٣متهم را دستگیر کردند. متهمان پس از دستگیری در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کردند و گفتند که پس از آزار این پسربچه او را تهدید کرده‌اند به کسی حرفی نزند. پس از آن طعمه خود را رها کرده‌اند. ملکی قاضی شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران درباره جزییات بیشتر این پرونده گفت: «این پرونده در یکی از مناطق تهران به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

پسر ٧ساله‌ای که قصد رفتن به خانه بستگانش در نزیکی خانه‌شان در منطقه تهرانپارس را داشت، در بین راه خانه در دام پسران افغان افتاده و هدف تجاوز قرار گرفته است. این ساختمان نیمه‌کاره در بین مسیر وجود داشته است، برای همین ٣ کارگر نوجوان این کودک را به بهانه‌ای به داخل ساختمان درحال احداث کشانده و به او تعرض کرده‌اند. همچنین آنها در تحقیقات اعتراف کردند که این پسربچه را به روش‌های گوناگون شکنجه نیز کرده‌اند. از آنجایی که آنها همسایگان را نمی‌شناسند و همسایه‌ها نیز شناختی نسبت به آنها ندارند، این اتفاق رخ داده است.»

قاضی ملکی از شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران همچنین با اعلام یک هشدار نسبت به این خبر گفت: «این هشدار را به خانواده‌ها نسبت به مراقبت از فرزندان خود می‌دهم که اگر در همسایگی خودشان و کوچه آنها ساختمان‌هایی درحال احداث است که کارگرهای افغانی و مجرد در آن‌جا مشغولند و همانجا نیز سکونت دارند، بیشتر از کودکان خود مراقبت کنند.

مردم باید به آسیب‌های اخلاقی چنین ساختمان‌های درحال احداث توجه داشته باشند و علاوه بر آلودگی صوتی و ترافیکی، مهمتر از همه به آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی آن توجه داشته باشند که به وجود می‌آید. بعضا متهم‌ها چون افغانی بوده‌اند، موفق به فرار شده‌اند درحالی‌ که دسترسی به چنین افرادی نیز راحت نیست. بنابراین باید تا پایان احداث ساختمان‌ها و سکونت افراد در آن‌جا مراقبت بیشتر از گذشته نسبت به فرزندان خود داشته باشند. بنا به این گزارش، متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس  قرار دارند.»