وقوع ۵ زمین‌ لرزه در شهر‌های شمالی خوزستان

از بامداد امروز تاکنون شهرهای دزفول، شوشتر، گوریه و شوش در شمال خوزستان 5 بار زمین لرزه‌های خفیف را به خود دیدند.

خبرگزاری فارس: از بامداد امروز تاکنون شهرهای خوزستان 5 بار زمین لرزه‌های خفیف را به خود دیدند.

ساعت 3 و 52 دقیقه بامداد شهر دزفول با زلزله 3 ریشتری لرزید. پس از دزفول نوبت به شوشتر رسید که زمین لرزه در این شهر تاریخی در ساعت 6 و 18 صبح به بزرگی 3 و 3 ریشتر به‌وقوع پیوست.

بزرگ‌ترین زمین لرزه‌های امروز در شهر گوریه به وقوع پیوست. این شهر کم جمعیت در شهرستان شوشتر دو بار در ساعت‌های 6 و 33 دقیقه و 6 و 54 دقیقه لرزید. بزرگی زلزله‌ها در گوریه شوشتر به ترتیب 3.7 و 3.9 ریشتر بود.

آخرین زمین لرزه امروز در خوزستان مربوط به شهر شوش بود که بزرگی این زمین لرزه 3.4 ریشتر بود و در ساعت 9 و 27 دقیقه به وقوع پیوست.