(تصاویر) ریزش ساختمان بر اثر گودبرداری غیراصولی

یک آپارتمان مسکونی ۲ طبقه در بولوار بهمن مشهد به دلیل گودبرداری غیر اصولی ریزش کرد.

یک آپارتمان مسکونی ۲ طبقه در بولوار بهمن مشهد به دلیل گودبرداری غیر اصولی ریزش کرد.

یک آپارتمان مسکونی ۲ طبقه در بولوار بهمن مشهد به دلیل گودبرداری غیر اصولی ریزش کرد خوشبختانه درهنگام وقوع حادثه ساکنان به سرعت توانستند نجات پیدا کنند.

عکاس : محسن رحیمی/میزان