پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)

زوج جوانی ۴۸ ساعت بعد از ربودن کودکی از حرم مطهر امام رضا (ع) به دام قانون افتادند.

خبرگزاری میزان: زوج جوانی که پس از ازدواج صاحب فرزند نشده بودند حدود ۴۸ ساعت بعد از ربودن کودکی از حرم مطهر امام رضا (ع) به دام قانون افتادند وکودک ۱.۵ ساله نیز به آغوش خانواده خود بازگشت.

پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)