انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)

خبرآنلاین- شب گذشته انفجاری شدید در یک ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی تهران، پایین تر از مرکز خرید تیراژه رخ داد. شدت انفجار به حدی بود که در خیابان های اطراف نیز احساس شد. به گفته شاهدان، علت حادثه ترکیدن لوله های گاز بوده و این ساختمان پیش از حادثه تخلیه شده بود.

انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)
انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)
انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)
انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)
انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)
انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)
انفجار مهیب ساختمان دو طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی (عکس)