آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)

در این حادثه هر 4 کارگر که سن آنان 21 تا 25 ساله بودند، به تائید عوامل اورژانس بر اثر ریزش آوار در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادند.

ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح دیروز جمعه ریزش آوار در زمین گودبرداری شده در خیابان نیاوران ۴ کارگر را به کام مرگ کشاند.

به گزارش آتش‌نشانی، در ضلع جنوب غربی یک زمین گودبرداری شده به مساحت تقریبی 250 متر مربع که در مرحله اسکلت کاری قرار داشت، 4 کارگر مشغول کار بودند که ناگهان با تخریب قسمتی از دیواره جنوبی، زیر انبوهی خاک مدفون شده و غیر قابل دسترس بودند.

در این حادثه هر 4 کارگر که سن آنان 21 تا 25 ساله بودند، به تائید عوامل اورژانس بر اثر ریزش آوار در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادند.

آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)
آوار مرگ بر سر 4 کارگر ساختمانی در نیاوران (عکس)