زمان برای اتهام زنی زیاد است، لطفا کار کنید

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: در یک سال اخیر که از انتخابات شورای شهر می گذرد تهران تنها شاهد تغییر مدیریتی بوده ولی از لحاظ پیشرفت و توسعه شهری هیچ تحرکی نداشته است!

زمان برای اتهام زنی زیاد است، لطفا کار کنید

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: در یک سال اخیر که از انتخابات شورای شهر می گذرد تهران تنها شاهد تغییر مدیریتی بوده ولی از لحاظ پیشرفت و توسعه شهری هیچ تحرکی نداشته است!

به گزارش مشرق، سید محمد بحرینیان؛ عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت درباره تلاش رسانه ها و فعالین اصلاح طلب و برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر برای ادامه اتهام زنی های بی اساس و جعل اخبار علیه مدیریت سابق شهرداری گفت: متاسفانه در حالیکه زمان برای آبادانی تهران و بهبود اوضاع خدمات رسانی می گذرد، طیف اصلاح طلب همچنان به دنبال بازی های سیاسی نخ نما و دروغ سازی علیه مدیریت سابق شهر است.

همانگونه که مشخص بود این رویه تنها در کوتاه مدت می توانست کارساز باشد و در حال حاضر و بعد از یکسال از انتخابات اردیبهشت ماه سال گذشته و انتخاب اعضای جدید، مردم و شهروندان تهرانی در انتظار کارنامه عملکردی شهرداری و شورا هستند و با این دروغ سازی ها نمی توانند کارنامه بسازند.

وی افزود: در روزهای اخیر، شاهد هستیم که شهرداری در امور ساده شهری نیز دچار چالش شده است. خط پنج مترو تهران در این چند روز خبرساز شده و مردم به خاطر بی کفایتی مدیران شهرداری دچار زحمت شده اند. طرح جدید ترافیک که چهل سال است به صورت روتین اجرایی می شد در زمان اصلاح طلبان و مدیریت شهری جدید به یک معضل برای شهروندان، صنوف، خبرنگاران، معلولان و بیماران دارای بیماری خاص تبدیل شده است.

در یک بارندگی ساده در گوشه و کنار شهر، شاهد ایجاد رود و دریاچه بودیم. این در حالیست که رسانه های اصلاح طلب به هیچ وجه به این معضلات نمی پردازند و تنها به اتهام زنی بی اساس و بی سند علیه مدیران سابق مشغولند.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت خاطر نشان کرد: به خوبی به یاد داریم که در دوره مدیریت سابق، کوچکترین مشکل در شهر به تیتر نخست روزنامه ها و سایت های اصلاح طلب تبدیل می شد و در شبکه های اجتماعی هشتگ های استعفا به راه می انداختند، اما امروز دیگر خبری از آن بازی های رسانه ای نیست و با مشکلاتی به مراتب بیشتر و عمیق تر در شهر تهران، رسانه های اصلاح طلب، مهر سکوت بر لب خود زده اند.

وی در پایان یادآور شد: در یکسال اخیر شورای شهر چه گزارشی می تواند از عملکرد خود ارائه دهد؟ چه پروژه هایی افتتاح شده است. به غیر از تعطیل کردن خط هفت مترو و عدم اتمام پروژه های نیمه تمام با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت پروژه چه کارنامه ای دارند که هر روز به جای کار و تلاش برای شهروندان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در حال توئیت پراکنی علیه مدیریت سابق و دروغ سازی هستند. با سیاسی کاری شورای شهر امیدی به آبادانی تهران نیست. باید به این دوستان یادآور شد که زمان برای اتهام زنی زیاد است، لطفا کار کنید.