گیر کردن کمپرسی به پل عابر پیاده در جاده خاوران (عکس)

مشرق نیوز - روز گذشته در ابتدای جاده خاوران تهران به سمت شرق یک دستگاه کامیون کمپرسی به دلیل بی احتیاطی و بالا رفتن لگن کمپرسی، به زیر پل عابر پیاده گیر کرد که با تلاش آتش نشانان آزاد شد.

گیر کردن کمپرسی به پل عابر پیاده در جاده خاوران (عکس)
گیر کردن کمپرسی به پل عابر پیاده در جاده خاوران (عکس)
گیر کردن کمپرسی به پل عابر پیاده در جاده خاوران (عکس)
گیر کردن کمپرسی به پل عابر پیاده در جاده خاوران (عکس)