پسر اسیدپاش از قصاص نجات یافت

درادامه تحقیقات قربانی این اسیدپاشی به شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران رفت و به شرط دریافت دیه از قصاص عامل این اسیدپاشی گذشت کرد.

پسر جوان که در ماجرای اسیدپاشی چشم راستش کور شده بود با دریافت دیه رضایت داد.

به‌گزارش «ایران»، رسیدگی به این پرونده از ساعت 7:30 دقیقه عصر 21 تیر سال گذشته و به‌دنبال اعلام خبر یک اسیدپاشی در خیابان استاد معین تهران از سوی مأموران کلانتری 118 به بازپرس جنایی آغاز شد.

در بررسی‌های اولیه مشخض شد که سه پسر عمو با دایی و خواهرزاده‌ای درگیر شده و یکی از پسرعموها مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. بدین ترتیب به دستور بازپرس محسن مدیر روستا متهمان دستگیر شدند.

فرهاد- یکی از متهمان دستگیر شده در تحقیقات گفت: من دانشجوی رشته تربیت‌بدنی یکی از دانشگاه‌های اطراف تهران هستم. در دانشگاه با دختری به‌نام نگار آشنا شدم، نگار هم رشته‌ای من بود و حدود یک سال با او دوست بودم اما به این خاطر که در درس‌هایم عقب ماندم و به همه کارهایم لطمه وارد شده بود، تصمیم گرفتم ارتباطم با نگار را قطع کنم. روز حادثه خواهرم اسباب کشی داشت و چند ظرف شوینده برای خواهرم خریده بودم. با خواهرزاده‌ام بهروز راهی خانه خواهرم بودم که نگار با من تماس گرفت. او از من خواست به محل قراری که گفته بود بروم.

او ادامه داد: با خواهرزاده‌ام به خیابان استاد معین رفتیم و در این میان من برای خرید آب معدنی به مغازه رفتم. بعد از دقایقی دو نفر از روی پل به سمت من آمده و با من دست به یقه شدند، یکی از آنها گاز اشک‌آور به من زد دیگری نیز با خود چاقو به همراه داشت، سپس نفر سومی نیز به آنها اضافه شد و هر سه نفر به سمتم حمله‌ور شدند. در همین هنگام خواهرزاده‌ام به طرف ماشین رفت و برای دفاع از خودمان ظرف مواد شوینده را از داخل ماشین برداشت و به سمت سه پسر جوان پاشید.

در ادامه تحقیقات بهروز به‌عنوان عامل اصلی اسیدپاشی شناسایی شد این درحالی بود که پسر جوان که مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود از ناحیه چشم کور شد.

درادامه تحقیقات قربانی این اسیدپاشی به شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران رفت و به شرط دریافت دیه از قصاص عامل این اسیدپاشی گذشت کرد.