12 کیلوگرم تریاک از باتری خودرو کشف شد

تهران - ایرنا - ماموران گمرک سرخس در شمال شرق ایران، 12 کیلوگرم تریاک را از باتری خودرو یک دستگاه کامیون کشف کردند.

12 کیلوگرم تریاک از باتری خودرو کشف شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از گمرک، ماموران با کمک دستگاه های ایکس ری و سگ مواد یاب موفق شدند مواد جاسازی شده را کشف و ضبط کنند.

گمرک سرخس در هفته گذشته با حضور فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران به ایکس ری کامیونی مجهز شد و ماموران این سازمان به کمک همین دستگاه موفق به کشف این میزان مواد مخدر شدند.

همزمان با الکترونیکی شدن گمرک و راه اندازی سامانه جامع گمرکی و مجهز شدن به ابزارهای کنترلی و سگ های موادیاب قاچاقچیان از روش های جدیدی برای جابه جایی مواد مخدر استفاده می کنند.

عملکرد گمرک در سال های اخیر جایگاه این سازمان را در میان کشورهای عضو سازمان جهانی ارتقا داده و در سال 2017 رتبه نخست کشفیات مواد مخدر در جهان را کسب کند.

گمرک ایران در سال گذشته 148 تن و 800 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که رشدی 438 درصد را ثبت کرده است.