"میکسر" جان کارگر جوان اصفهانی را گرفت

متوفی در حین کار، در دستگاه میکسر سیمان در یک کارگاه بلوک زنی سقوط کرد؛ بلافاصله پس از حادثه همکاران او با نیروهای امداد تماس گرفتند اما متاسفانه شدت حادثه به حدی بود که حضور به موقع نیروهای امداد نیز نتوانست جان کارگر مصدوم را نجات دهد.

شب گذشته یک کارگر جوان در اصفهان در اثر سقوط در دستگاه میکسر جان باخت.

به گزارش ایلنا، شب گذشته (نوزدهم اردیبهشت) یک کارگر جوان در «خور و بیابانک» استان اصفهان بر اثر سقوط در دستگاه میکسر جان باخت.

متوفی در حین کار، در دستگاه میکسر سیمان در یک کارگاه بلوک زنی سقوط کرد؛ بلافاصله پس از حادثه همکاران او با نیروهای امداد تماس گرفتند اما متاسفانه شدت حادثه به حدی بود که حضور به موقع نیروهای امداد نیز نتوانست جان کارگر مصدوم را نجات دهد.

کارگر متوفی 26 سال داشت و همان شب گذشته، جنازه او تحویل پزشکی قانونی شد.