سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی

کارگر جوانی هنگام کار بر روی برج مخابراتی بخش خصوصی بر اثر بر هم خوردن تعادل بر روی نورگیر ساختمان مجاور سقوط کرد.

سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی

کارگر جوانی هنگام کار بر روی برج مخابراتی بخش خصوصی بر اثر بر هم خوردن تعادل بر روی نورگیر ساختمان مجاور سقوط کرد.

به گزارش مشرق، ساعت ۱۱:۲۸ امروز پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی برسقوط کارگری از بالای برج مخابراتی، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی زنگ ایستگاه ۳۱ را به صدا در آورد و آتش‌نشانان به سمت محل حادثه در خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیروی هوایی، خیابان ۵.۳۸ حرکت کردند.

میرمنصور موسوی؛ فرمانده آتش‌نشانان اعزامی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: در محل اعلام شده مشاهده شد کارگر جوانی هنگام کار بر روی برج مخابراتی بخش خصوصی بر اثر بر هم خوردن تعادل بر روی نورگیر ساختمان مجاور سقوط کرده بود.

بنابر اعلام پایگاه خبری ۱۲۵؛ آتش‌نشانان ضمن ایمن‌سازی محل، فرد سقوط کرده را به محل امن انتقال دادند که امدادگران اورژانس ضمن معاینه کارگر سقوط کرده، مرگ وی را تایید کردند.

سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی
سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی
سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی
سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی
سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی
سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی
سقوط مرد جوان از برج مخابراتی در خیابان پیروزی