(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر

شب گذشته انفجار شدیدی در قائمشهر ضمن ایجاد حفره‌ای موجب لرزش شدید و شکستن شیشه‌های منازل اطراف شد و یه نفر مجروح نیز بر جای گذاشت.

شب گذشته انفجار شدیدی در قائمشهر ضمن ایجاد حفره‌ای موجب لرزش شدید و شکستن شیشه‌های منازل اطراف شد و یه نفر مجروح نیز بر جای گذاشت. برخی منابع سقوط شهاب سنگ را علت این حادثه عنوان کرده اند.

عکاس: مهدی محبی پور/میزان

(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر
(تصاویر) محل انفجار دیشب قائمشهر