دستگیری یک دعانویس در دماوند

دادستان عمومی و انقلاب دماوند از دستگیری یک رمال و دعانویس در این شهرستان خبر داد و گفت: این فرد برای حدود ۱۹۰۰ نفر در یک سال دعانویسی و رمالی کرده بود.

خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب دماوند از دستگیری یک رمال و دعانویس در این شهرستان خبر داد و گفت: این فرد برای حدود ۱۹۰۰ نفر در یک سال دعانویسی و رمالی کرده بود.

حسن ابراهیمی بسابی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک رمال و دعانویس در شهرستان دماوند خبر داد و گفت: این رمال دعانویس سبب ایجاد اختلافات خانوادگی فراوانی در دماوند شده بود.

وی افزود: طبق برآوردهای به عمل آمده درآمد این فرد میلیونی بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت: این فرد در پی گزارشات مختلف و مراجعات مردمی که در اثر عملکرد این فرد رمال دچار اختلافات خانوادگی شده بودند، موضوع در دستور کار قرار گرفت و از پلیس اطلاعات و امنیت خواسته شد، تا این مورد را بررسی کنند، که خوشبختانه این فرد که یکی از عوامل اصلی این حرفه کاذب بود، شناسایی و دستگیر شد.

ابراهیمی بسابی با بیان این که بررسی دفاتر و اوراق منزل وی نشان می داد، که طی یک سال ۱۸۷۵ نفر به او مراجعه داشتند، افزود: این فرد از هر مراجعه کننده بین ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان بیعانه گرفته بوده، که مابقی مبالغ گرفته شده در حال بررسی است.

وی افزود: به گفته این فرد، وی از سال ۶۲ به این فعالیت مبادرت کرده و مبلغ کلانی را به عنوان مال نامشروع به دست آورده است.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند با بیان این که وجود چنین رمال ها و جادوگران قطعا ناشی از مراجعه مردمی است، که اعتقاداتی به این افراد دارند، افزود: این افراد معتقدند، که کسانی طالع بین و آینه بین هستند، اما نمی دانند، که مشکلی از آن ها حل نمی شود و تنها پولی از آن ها دریافت شده و ظن های غیر واقعی علیه افراد ایجاد می کند و توصیه می کنم، که مردم عزیز نسبت به این موارد اعتقاد نداشته باشند.

ابراهیمی بسابی گفت: بررسی ها نشان می دهد، که افراد غیر بومی بیشترین مراجعات به این افراد را تشکیل داده اند.

وی از مالباختگان خواست، تا به دادسرای دماوند مراجعه کنند، تا به شکایت آن ها با فوریت و خارج از وقت رسیدگی شود.