کشیدن ماشین ۳ تنی توسط کودک قرقیزستانی/ فیلم

پسر ۵ ساله قرقیزستانی با ثبت رکوردی جدید یک ماشین ۳ تنی را ۳۴ متر کشید.