نحوه جالب تحویل لامبورگینی +تصاویر

نحوه تحویل خودروی لامبورگینی سنتناریو LP-770 از کارخانه به مشتری را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: نحوه تحویل خودروی لامبورگینی سنتناریو LP-770 از کارخانه به مشتری را مشاهده می کنید.