محاکمه عامل اسیدپاشی به ۱۴ نفر

مرد جوانی که به اتهام اسیدپاشی به ١٤ زن وکودک تحت تعقیب قضایی قراردارد با صدور کیفرخواست از سوی بازپرس جنایی، بزودی دردادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه می‌ایستد.

آفتاب‌‌نیوز :

ساعت یک و نیم بامداد ١٨ خرداد امسال ماجرای اسیدپاشی در بوستان فدائیان اسلام واقع درمحله خاوران-جنوب شرق تهران- به مأموران پلیس و بازپرس کشیک جنایی پایتخت اعلام شد.

تیم تحقیق پس ازحضور درمحل حادثه وبررسی‌ها پی بردند در این ماجرا ١٤ زن و بچه مصدوم شده‌اند که بلافاصله برای درمان به بیمارستان انتقال یافته‌اند.

مأموران درتحقیقات دریافتند مرد ٤٠ ساله‌ای پس ازدرگیری با اعضای خانواده‌ای که دربوستان حضورداشتند به بیرون ازآنجا رفته و ساعتی بعد با یک ظرف اسید بازگشته است.بعد هم فارغ از اینکه چه افرادی در مقابلش هستند به سوی آنها اسیدپاشیده است. غافل ازاینکه آنها اعضای خانواده‌ای نبودند که با او درگیری لفظی پیدا کرده بودند. دیروز بازپرس دشتبان از شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران، کیفرخواست علیه مرد اسیدپاش را صادر کرد. قراراست پرونده بزودی برای محاکمه به دادگاه ارسال شود.

منبع: ایران