(تصاویر) همسر و دوفرزند فرهاد زیرآوار ماندند

دشت ذهاب کرمانشاه منطقه ای نزدیک به سرپل ذهاب است که مردم آن به شدت از نحوه امدادرسانی ناراضی هستند. به طوری که در برخی نقاط اعلام شده که 24 ساعت پس از حادثه، اولین امداد به برخی مناطق صورت گرفته است و حتی نقاطی نیز وجود دارند که هیچ گونه امدادرسانی تا مدت ها به آنجا نشد.

فرهاد صفری از اهالی روستای تپانی دشت ذهاب در مقابل ویرانه خانه اش

فرهاد صفری دو فرزند از سه فرزندش و همسرش را در زلزله از دست داده است.

همسر فرهاد برای نجات نوزادش به درون خانه می رود اما جان خود را از دست می دهد.

مادر فرهاد صفری از اهالی روستای تپانی دشت ذهاب که عروس و دو نوه‌اش را در زلزله از دست داده است.