انفجار جایگاه سوخت سی ان جی در ایوانکی

رجایگاه سوخت سی ان جی ایوانکی در استان سمنان منفجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: ظهر امروز جایگاه سوخت سی ان جی ایوانکی در استان سمنان منفجر شد.

بر اثر این حادثه دو کارگر جایگاه دچار مصدومیت  با سوختگی ۳۵ درصد شدند.

گفتنی است این حادثه ۱۰۰ میلیون خسارت مادی نیز برجای گذاشت.

انفجار جایگاه سوخت سی ان جی در ایوانکی
انفجار جایگاه سوخت سی ان جی در ایوانکی