نهادهای مدافع حقوق بشر فلسطینی: صهیونیست ها ۵۲۲ فلسطینی رادستگیر کردند

تهران – ایرنا – نهادهای مدافع حقوق بشر فلسطینیان روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کردند که نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی طی ماه اوت (مرداد/ شهریور)،۵۲۲فلسطینی را روانه زندان کردند.

نهادهای مدافع حقوق بشر فلسطینی: صهیونیست ها 522 فلسطینی رادستگیر کردند
نهادهای مدافع حقوق بشر فلسطینی: صهیونیست ها ۵۲۲ فلسطینی رادستگیر کردند

به گزارش خبرگزاری رویترز، باشگاه اسیران فلسطینی، مرکز حقووق بشری میزان، هیات امور اسیران و ازادگان فلسطینی و موسسه حقوق بشری ضمیر در گزارش ماهانه خود افزودند: نظامیان صهیونیست ۵۲۲ فلسطینی از جمله ۱۳۰ کودک و ۱۶ زن را دستگیر کردند.

براساس این گزارش، مقام های صهیونیستی همچنین ۱۳۴ مورد قرار بازداشت اداری صادر کردند که از این تعداد ۶۱ مورد قرار بازداشت جدید بوده و ۷۳ مورد نیز برای دومین یا سومین بار تمدید شده است.

بازداشت اداری، یک اقدام غیرقانونی است که با استناد به دستور اداری، بدون توجه به حکم دادگاه، بدون وجود دادخواست و بدون محاکمه و تفهیم اتهام انجام می‌گیرد.

بیش از ۷۰۰ فلسطینی از جمله سه نفر از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین با عنوان 'بازداشت اداری' در زندان های رژیم صهیونیسستی به سر می برند.

نهادهای مدافع حقوق بشر فلسطینی با محکوم کردن اقدام غیرقانونی صهیونیست علیه فلسطینیان افزودند: نحوه برخورد صهیونیست ها با اسیران فلسطینی خارج از معیارهای حقوق بشری و قوانین بین المللی است.

شمار اسیران فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی ۶ هزار و ۵۰۰ تن اعلام شده است.