اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!

کارتون روز:

اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!

موزه؛  اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!
موزه؛ اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!

به گزارش جام نیوز ، اخیرا موزه ای در لندن افتتاح شده که تابلوهای نقاشی کشیده نشده را به فروش می رساند؛ این قاب های خالی تا 10 هزار دلار هم به فروش رفته اند!