زلزله ۴.۲ریشتری بندرعباس را لرزاند

بندرعباس-ایرنا- زمین لرزه ای به قدرت ۴.۲ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز یکشنبه ساعت ۱۴ Ùˆ چهار دقیقه Ùˆ ۴۲Øانیه بندرعباس Ùˆ حوالی آن را لرزاند.

بندرعباس-ایرنا- زمین لرزه ای به قدرت ۴.۲ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز یکشنبه ساعت ۱۴ و چهار دقیقه و ۴۲ثانیه بندرعباس و حوالی آن را لرزاند.

زلزله 4.2ریشتری بندرعباس را لرزاند
زلزله ۴.۲ریشتری بندرعباس را لرزاند

به گزارش ایرنا، به نقل از موسسه ژئوفیزیک مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین و به مختصات طول جغرافیایی ۵۶ و ۲۲درجه شرقی و ۲۷و ۴۲درجه شمالی روی داده است.

هنوز خبری از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است.