آماده شدن الحشد الشعبی برای آغاز مرحله ششم عملیات آزادسازی موصل

بغداد – ایرنا – نیروها و تجهیزات نظامی بسیاری برای کسب آمادگی لازم جهت شروع مرحله ششم عملیات آزادسازی موصل وارد محور الحشد الشعبی در غرب این شهر شده است.

صفحه فوق وجود ندارد