عوارض مصرف داروهای بدنسازی (فیلم)

توضیحات کامل دکتر ملکی درباره عملکرد داروهای بدنسازی.آقایان حتما تماشا کنند.