کاریکاتور: شیرین کاری جدید دلواپسان!

محسن ایزدی این کارتون را در شماره جدید ماهنامه خط خطی منتشر کرده است.