تصاویر کمتر دیده از حضور هاشمی در نماز جمعه

هاشمی رفسنجانی پرکارترین خطیب جمعه در تهران بوده است؛ هاشمی در ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۶۰ و در روزهایی که آیت‌الله خامنه‌ای به سبب ترور نافرجام در بستر بیماری و در بیمارستان به سر می‌بردند، برای نخستین بار امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت.