تأمین باطری و لاستیک کامیون‌داران

ستاد بسیج اقتصادی و کمیته هماهنگی امور حمل و نقل جهت تسهیل رفت و آمد کامیون داران به بنادر جنوبی باطری و لاستیک را با قیمت مناسب به آن‌ها عرضه می‌کنند.

خبرگزاری فارس: تأمین باطری و لاستیک کامیون‌داران

ستاد بسیج اقتصادی و کمیته هماهنگی امور حمل و نقل جهت تسهیل رفت و آمد کامیون داران به بنادر جنوبی باطری و لاستیک را با قیمت مناسب به آن‌ها عرضه می‌کنند.

مجله فارس‌پلاس: حمل و نقل زمینی شاهرگ حیات اقتصادی و سیستم توزیع هر کشور است. معمولاً زمانی اهمیت این بخش از سیستم توزیع درک می‌شود که با خللی مواجه شده باشد. کامیون‌داران مهم‌ترین نقش را در این بخش از سیستم حمل و نقل و توزیع بر عهده دارند. اکنون که صدای کامیون‌داران به اعتراض بلند شده است، مسئولین مطالبات این گروه را با عزم جدی‌تری پیگیری می‌کنند.

در ادامه بریده‌ای از روزنامه اطلاعات مورخ 16 فروردین 1360 را مشاهده می‌کنید که در آن ستاد بسیج اقتصادی و کمیته هماهنگی امور حمل و نقل جهت تسهیل رفت و آمد کامیون‌داران به بنادر جنوبی، باطری و لاستیک را با قیمت مناسب به آن‌ها عرضه می‌کردند.